1878 - 1929

 

1878 - George Eastman is een van de eersten die aantonen dat droge gelatineplaten veel handiger zijn dan de omslachtige en smerige natte platen die in deze periode veel voor foto's worden gebruikt. Droge platen kunnen worden belicht en ontwikkeld wanneer de fotograaf daar tijd voor heeft; natte platen moeten worden voorzien van een coating, meteen worden belicht en worden ontwikkeld terwijl ze nog nat zijn.


Eastman is een van de eersten die met succes droge platen massaal produceren voor fotografen.

1879 - Eastman vindt een machine voor het aanbrengen van emulsiecoating uit, waarmee hij droge fotoplaten in massa kan produceren.

1880 - Eastman begint met de commerciële productie van droge platen op een gehuurde zolder in een gebouw te Rochester (New York).

1881 - In januari vormen Eastman en Henry A. Strong (een familievriend en fabrikant van paardenzwepen) een partnerschap onder de naam Eastman Dry Plate Company. ♦ In september neemt Eastman ontslag als bankbediende om zich volledig op het bedrijf te richten.

1883 - De Eastman Dry Plate Company verhuist alle activiteiten naar een gebouw met vier verdiepingen dat tegenwoordig aan de State Street 343 in Rochester (New York) ligt. Dit is nog altijd het wereldwijde hoofdkantoor van het bedrijf.

1884 - Het bedrijf is uitgegroeid van een partnerschap tot een onderneming van 200.000 dollar met 14 aandeelhouders wanneer de Eastman Dry Plate and Film Company wordt opgericht. ♦ EASTMAN Negative Paper wordt geïntroduceerd. ♦ Eastman en William H. Walker, een partner, vinden een rolhouder voor negatiefpapier uit.

1885 - EASTMAN American Film wordt geïntroduceerd, de eerste transparante fotografische film zoals we deze tegenwoordig kennen. ♦ Het bedrijf opent een groothandelskantoor in Londen.


Kantoren van Eastman aan de State Street, rond 1890.

1886 - George Eastman wordt een van de eerste Amerikaanse industriëlen die een wetenschappelijk onderzoeker fulltime in dienst neemt om te helpen bij de commerciële ontwikkeling van een flexibele, transparante filmbasis.

1888 - De naam Kodak wordt geboren en de KODAK-camera wordt op de markt gebracht met de slogan 'u drukt op de knop, wij doen de rest'. Dit was het begin van de snapshotfotografie zoals miljoenen amateurfotografen deze tegenwoordig kennen.

1889 - De eerste commerciële, transparante rolfilm, die is geperfectioneerd door Eastman en zijn wetenschappelijk onderzoeker, wordt op de markt gebracht. Omdat deze flexibele film beschikbaar is, kan Thomas Edison in 1891 zijn filmcamera ontwikkelen. ♦ Een nieuw bedrijf, Eastman Company, wordt opgericht en neemt de middelen van de Eastman Dry Plate and Film Company over.


Oude advertentie waarin het gemak van fotografie wordt aangetoond.

1891 - Het bedrijf brengt zijn eerste camera op de markt waarin de fotograaf een nieuwe film kan plaatsen buiten een donkere kamer. ♦ De productie van fotofilm en -papier wordt overgebracht naar vier nieuwe gebouwen in Kodak Park te Rochester. Ook opent het bedrijf de eerste fabriek buiten de VS in Harrow (Engeland).


Eastman en Thomas Alva Edison werken samen om bewegende beelden mogelijk te maken.

1892 - Het bedrijf wordt de Eastman Kodak Company of New York.

1893 - Aan de State Street in Rochester wordt een Camera Works-fabriek van zes verdiepingen gebouwd voor de productie van de steeds uitgebreider wordende lijn van box- en vouwcamera's met rolfilm.

1895 - De KODAK-pocketcamera wordt aangekondigd. Deze werkt met een rolfilm en bevat een klein venster waardoor positienummers voor de belichting kunnen worden afgelezen.

1896 - Eén jaar na de ontdekking van röntgenstralen sluit Eastman een overeenkomst om platen en papier voor het nieuwe proces te leveren. ♦ Kodak brengt ook de eerste film op de markt met een speciale coating voor bewegende beelden.

1897 - Kodak richt een 100% dochteronderneming op in Frankrijk en breidt daarmee een vestiging uit die in 1891 was geopend.

1898 - Kodak brengt de KODAK-balgcamera in pocketformaat op de markt. Deze wordt tegenwoordig beschouwd als de voorloper van alle moderne rolfilmcamera's. De camera produceert een negatief van 5,75 x 8,25 cm, hetgeen tientallen jaren het standaardformaat zal blijven. ♦ Het bedrijf start een ideeënbus. Medewerkers krijgen een financiële beloning voor suggesties waarmee de activiteiten van het bedrijf kunnen worden verbeterd.

1899 - Het bedrijf ontwikkelt een proces met een doorlopend wiel voor de productie van transparante filmbasis, die voorheen aan lange tafels werd voorzien van een coating. ♦ Eastman betaalt Kodak-medewerkers een bonus uit eigen middelen vanwege hun 'bijzondere inzet'. ♦ Kodak Canada Limited wordt opgericht als distributiecentrum in Toronto.

1900 - De eerste camera van de beroemde BROWNIE-lijn wordt geïntroduceerd. De camera kost één dollar en gebruikt een film die voor 15 cent per stuk wordt verkocht. Voor het eerst ligt fotografie als hobby binnen het financiële bereik van vrijwel iedereen.

1901 - Eastman Kodak Company of New Jersey, het huidige moederbedrijf, wordt opgericht. George Eastman wordt president van de holdingmaatschappij in New Jersey. Henry A. Strong, de oorspronkelijke partner van Eastman, blijft hoofd van het bedrijf in New York tot zijn dood in 1919.

1902 - De KODAK-ontwikkelingsmachine vereenvoudigt de verwerking van rolfilm en maakt het mogelijk om film buiten een donkere kamer te ontwikkelen.

Dankzij de KODAK-ontwikkelingsmachine kunnen amateurs hun eigen film zonder donkere kamer ontwikkelen.

1903 - KODAK Non-Curling Film wordt geïntroduceerd. Deze blijft bijna dertig jaar lang de standaard voor amateurfotografie.

1907 - Kodak heeft wereldwijd meer dan 5000 medewerkers in dienst.

1908 - Kodak produceert de eerste commercieel haalbare veilige film ter wereld, met een basis van celluloseacetaat in plaats van uiterst brandbaar cellulosenitraat. ♦ In Australië wordt een fabriek geopend.


Dankzij de Kodak-ontwikkelingsmachine kunnen amateurs hun eigen film zonder donkere kamer ontwikkelen.

1911 - De naam van de Blair Camera-fabriek wordt veranderd in Hawk-Eye Works en een afdeling voor het ontwerp van optische instrumenten wordt daar in 1912 opgericht. ♦ Eastman richt een steun-, ongevallen- en pensioenfonds voor medewerkers op. ♦ De eerste veiligheidscommissie van het bedrijf wordt opgericht om te bekijken hoe ongelukken kunnen worden voorkomen.

1912 - Dr. C.E. Kenneth Mees, een Britse wetenschapper, wordt door George Eastman in dienst genomen om een onderzoekslaboratorium in Rochester op te richten en te leiden. Dit wordt een van de eerste industriële onderzoekscentrums in de VS. ♦ Kodak-medewerkers ontvangen hun eerste loondividend, een regeling voor winstdeling die tegenwoordig nog altijd bestaat in de VS.

1913 - Door de introductie van EASTMAN Portrait Film gebruiken professionele fotografen steeds meer sheetfilm in plaats van glasplaten.

1914 - Een kantoorgebouw van zestien verdiepingen, het huidige wereldwijde hoofdkantoor van het bedrijf, wordt voltooid aan de State Street 343 in Rochester. In 1930 worden nog eens drie verdiepingen toegevoegd.

1917 - Kodak ontwikkelt luchtcamera's en leidt luchtfotografen voor de U.S. Signal Corps op tijdens de Eerste Wereldoorlog. Eastman biedt de Amerikaanse marine ook voorraden celluloseacetaat aan waarmee vleugels van vliegtuigen kunnen worden voorzien van een coating en onbreekbare lenzen voor gasmaskers kunnen worden gemaakt.

1920 - Tennessee Eastman Company wordt opgericht om houtalcohol voor filmbasis te produceren.

1921 - De Eastman Savings and Loan Association wordt opgericht om medewerkers te helpen bij het sparen en het financieren van een nieuw huis. De maatschappij blijft onderdeel van het bedrijf totdat deze in 1994 een zelfstandige kredietvereniging wordt.

1923 - Kodak zorgt ervoor dat ook filmen binnen het bereik van amateurs komt met de introductie van de 16mm-omkeerfilm op een veilige basis van celluloseacetaat, de eerste 16mm-CINE-KODAK-filmcamera en de KODASCOPE-projector. De 16mm-films zijn direct populair en leiden tot een netwerk van Kodak-ontwikkelingslaboratoriums wereldwijd.

1925 - Eastman wordt bestuursvoorzitter van Kodak. William G. Stuber, die Eastman in 1894 in dienst had genomen om de fabricage van emulsies te leiden, wordt tot directeur gekozen.

1927 - Wereldwijd heeft Kodak meer dan 20.000 medewerkers in dienst.

1928 - Kleurenfilm wordt een realiteit voor amateurfilmers met de introductie van de 16mm-KODACOLOR-film. ♦ Het eerste microfilmsysteem, dat is ontworpen om de administratie van banken te vereenvoudigen, wordt geïntroduceerd door Recordak Corporation, een nieuwe dochteronderneming van Kodak. ♦ Regelingen voor pensioenen, levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden ingevoerd voor Kodak-medewerkers.

1929 - Het bedrijf introduceert zijn eerste film voor bewegende beelden die speciaal is ontwikkeld voor de in die tijd nieuwe films met geluid.